n w    large small default

baner
nawigator:   Home Skargi i porady prawne
Skargi i porady prawne
PDF Drukuj Email

Informacja na temat przyjmowania skarg i udzielania porad prawnych

 • Porady prawne:
  - poniedziałek: od 10:00 do 18:00,
  - wtorek: od 10:00 do 15:00,
  - środa, czwartek, piątek: od 10:00 do 16:00.

Zgodnie z art. 63§ 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego w zw. z § 3, 6, 10 Zarządzenia Nr 13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 14.12.2007 w sprawie organizowania, przyjmowania rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania porad w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy:
 1. Skargi i wnioski oraz zgłoszenia dotyczące udzielania porad mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
 2. Skargi i wnioski oraz zgłoszenia dotyczące udzielania porad winny zawierać datę pisma, imię i nazwisko (nazwę) adres zgłaszającego, zwięzły opis treści sprawy, dokładne dane pracodawcy (oraz dołącza się dowody w sprawie jeżeli pozostają w dyspozycji zgłaszającego).
 3. W przypadku skargi wnoszonej w imieniu innej osoby, zgłaszający skargę winien dołączyć do niej zgodę osoby na rzecz której wnoszona jest skarga. Powyższa zgoda winna być wyrażona w sposób wyraźny np. w formie pełnomocnictwa.
 4. W przypadku zgłaszania skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie zamieszcza informacje określone w pkt.2.

Skargi , wnioski oraz pisma dotyczące udzielenia porad nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy pozostawia się bez rozpoznania.

Okręgowy Inspektor Pracy lub jego zastępca może podjąć decyzje o rozpatrzeniu anonimowej skargi lub wniosku jeżeli z treści skargi lub wniosku wynika, że:

 • w sposób rażący naruszone są przepisy prawa pracy w tym w szczególności występuje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników,
 • uwzględnienie takiej skargi lub wniosku w planowaniu działalności kontrolnej uzasadnione jest interesem społecznym,
 • istnieje znaczne prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa pracy przez organy lub pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje, które uzyskali w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (art. 45 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Pracownicy wykonujący czynności kontrolne są zobowiązani do nie ujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi chyba, że wnoszący skargę wyrazi na to zgodę ( art. 44 ust.3 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

 

UWAGA!
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie udziela bezpłatnych porad prawnych tylko z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy.

Odpowiedzi na typowe pytania z zakresu prawa pracy znajdziecie Państwo tutaj (proszę kliknąć).

 

Szczecin

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
ul. Pszczelna 7
71-663 SZCZECIN
Porady udzielane są w dni robocze w siedzibie Okręgu (pokój nr 1 - parter) oraz telefonicznie pod numerem 91 431 19 29 w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 10:00 do 18:00,
 • wtorek: od 10:00 do 15:00,
 • środa, czwartek, piątek: od 10:00 do 16:00.

Gryfino

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy
ul. 1 Maja 16
74-100 GRYFINO
Porady udzielane są w każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Urzędu
w godzinach od 8:00 do 13:00
oraz telefonicznie w trakcie dyżuru pod numerem 91 416 20 11


Goleniów

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy
Plac Lotników 1
72-100 GOLENIÓW
Porady udzielane są w każdy pierwszy piątek miesiąca w siedzibie Urzędu
w godzinach od 9:00 do 14:00
oraz telefonicznie w trakcie dyżuru pod numerem 91 418 20 01


Choszczno

Dom Kultury
ul. Boh. Warszawy 1
73-200 CHOSZCZNO
Porady udzielane są w każdy pierwszy wtorek miesiąca w Domu Kultury
w godzinach od 12:00 do 14:00
oraz telefonicznie w trakcie dyżuru pod numerem 95 765 72 96


Stargard Szczeciński

ul. Kazimierza Wielkiego 4/1
73-100 STARGARD SZCZECIŃSKI
Porady udzielane są w każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie Podregionu
w godzinach od 9:00 do 11:00 w pokoju nr 34
oraz telefonicznie w trakcie dyżuru pod numerem 91 577 28 30

 

Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/2a, 72-600 Świnoujście
72-600 ŚWINOUJŚCIE
Porady udzielane są w co drugi wtorek miesiąca
w godzinach od 10:00 do 13:00

 

Pyrzyce

Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1
72-600 PYRZYCE
Porady udzielane są każdego 9-go dnia miesiącaw siedzibie Urzędu
w godzinach od 9:00 do 14:00 w pokoju nr 275
oraz telefonicznie w trakcie dyżuru pod numerem 91 570 00 71
Jeżeli wyznaczony dzień przypada w sobotę, niedzielę lub święto, to dyżur odbywa się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym. tel. 570 00 71, pokój nr 275 

Koszalin

Oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 55
75-502 KOSZALIN
Porady udzielane są w dni robocze w siedzibie Oddziału (pokój 2) oraz telefonicznie pod numerem 94 348 80 90 w następujących godzinach:

 • poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:00.


Białogard

Biuro OPZZ
ul. Grunwaldzka 25
78-200 BIAŁOGARD
Porady udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w Biurze
w godzinach od 9:00 do 11:00

Biuro NSZZ SOLIDARNOŚĆ
Plac Wolności 1
78-200 BIAŁOGARD
Porady udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w Biurze
w godzinach od 11:00 do 13:00


Kołobrzeg

Biuro NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
ul. Armii Krajowej 8
78-100 KOŁOBRZEG
Porady udzielane są w co drugi czwartek miesiąca w Biurze
w godzinach od 9:00 do 11:00
 
Biuro OPZZ
ul. Budowlana 29
78-100 KOŁOBRZEG
Porady udzielane są w co drugi czwartek miesiąca w Biurze
w godzinach od 11:00 do 13:00
oraz telefonicznie w trakcie dyżuru pod numerem 94 352 49 50

W dniu 4 lipca 2013 roku porady prawne będą udzielane w namiocie Państwowej Inspekcji Pracy ustawionym przy latarni morskiej.


Szczecinek

Biuro NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Plac Wolności 181
78-400 SZCZECINEK
Porady udzielane są w pierwszą i trzecią środę miesiąca w siedzibie
w godzinach od 8:30 do 12:30
oraz telefonicznie w trakcie dyżuru pod numerem 94 374 37 71

 

 

 

UWAGA!
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie uruchomił specjalne numery telefonów, pod którymi uzyskać można poradę prawną w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego. Porady telefoniczne tylko na ten temat udzielane są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:15 pod numerem telefonu 91 431-19-21 oraz
665 430 380, od godziny 15:15 do 18:00 pod numerem komórkowym.

 


Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póŸź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy wykorzystuje tzw. cookies. W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowiednie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Państwowej Inspekcji Pracy (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej w naszej polityce prywatności.

Nie pokazuj więcej tego okna.